KRS-One

KRS - One

Toen Boogie Down Productions in 1986 zich in de rap scene vestigde met hun eerste hitsingle "South Bronx" werd als snel duidelijk dat KRS "The One" en de veel te vroeg overleden DJ Scott La Rock Hip Hop naar een ander niveau zouden tillen.  
20 albums en ontelbare guest appearences later is KRS-One nog steeds de onbetwiste koning van het genre met meer rhymes​ op zijn palmares dan eender elke MC.  Maar The One is ook de bewaker van de ziel van de Hip Hop:  al in de jaren '90 liet hij zich laatdunkend uit over de vercommercialisering van de beweging die haar wortels heeft in peace, love, unity and having fun.  Zelf bleef hij militant in het onderwijzen van de jeugd -van zelfcreatie tot geweldloosheid, vegetarisme en transcendentale meditatie-,  in het ijveren voor erkenning van Hip Hop als kunstvorm (United Nations in 2001) en in zijn niet aflatend engagement tegen geweld.  
Het was KRS-One die zei "rap is iets wat we doen, Hip Hop is datgene dat we leven" en hij maakte die stelling hard in zijn eigen leven.  KRS-One is zonder twijfel de luidste stem voor het behoud en verspreiden van originele Hip Hop over de ganse wereld.  
Bekijk videoBekijk video
8968